เงื่อนไขการใช้งาน

ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสต์ในเว็บไซด์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน โดยจะให้สิทธิ์ในการคัดลอกเฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าของบริษัทเท่านั้น สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ info@grazip.com