แร็คมีหมุดใส่จาน, คว่ำจาน 64 ช่อง เปิดหนึ่งด้าน ขนาด:L50xW50xH10 cm., สีเบจ (GC226-JB-64P)

ตะกร้ามีหมุดใส่จาน, คว่ำจาน 64 ช่อง มีขากั้น 3 ด้านและที่จับ 4 ด้าน
ผลิตโดย: JB
750.00 (Baht)
450.00 (Baht)
  • พื้นและด้านข้างเป็นช่องระบาย ด้านข้างมีที่จับทั้ง 4 ด้าน
  • มีชั้นต่อแยกขาย
  • วัสดุ: พอลิโพรไพลีน
  • สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้
  • ได้รับการรับรองจาก NSF
สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน

แร็คใส่แก้ว 36 ช่อง L50xW50xH10 cm., ขนาดช่อง:7.5x7.5 cm. สีเบจ (GC226-JB-36)

แร็คใส่แก้ว 36 ช่อง มีขากั้นและที่จับ 4 ด้าน
830.00 (Baht) 550.00 (Baht)

แร็คใส่แก้ว 25 ช่อง L50xW50xH10 cm., ขนาดช่อง: 9x9 cm. สีเบจ (GC226-JB-25)

แร็คใส่แก้ว 25 ช่อง มีขากั้นและที่จับ 4 ด้าน
750.00 (Baht) 450.00 (Baht)

แร็คใส่ช้อน-ส้อม L50xW50xH10 cm., สีเบจ (GC226-JB-C)

Double wall construction, snap-fit extenders/construction. Available in full size. NSF listed.
680.00 (Baht) 450.00 (Baht)