หม้อสตูว์

View as Grid List
Sort by
Display per page

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D25xH25 ซม. 12 ลิตร (GC123-LF101064)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
2,100.00 (Baht) 1,400.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D30xH30 ซม. 21 ลิตร (GC123-LF101066)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
2,700.00 (Baht) 1,800.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D35xH35 ซม. 33 ลิตร (GC123-LF101068)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
3,650.00 (Baht) 2,440.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D40xH40 ซม. 50 ลิตร (GC123-LF101069)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
5,075.00 (Baht) 3,550.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D45xH45 ซม. 71 ลิตร (GC123-LF101070)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
5,400.00 (Baht) 3,600.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิด D50xH50 ซม. 98 ลิตร (GC123-LF101071)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
6,150.00 (Baht) 4,100.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D25xH25 ซม. (GC123-LF101022)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
2,175.00 (Baht) 1,450.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D30xH30 ซม. (GC123-LF101023)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
2,775.00 (Baht) 1,850.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D35xH35 ซม. 33 ลิตร (GC123-LF101024)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
3,825.00 (Baht) 2,550.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D40xH40 ซม. 50 ลิตร (GC123-LF101025)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
4,650.00 (Baht) 3,100.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D45xH45 ซม. 71 ลิตร (GC123-LF101026)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
5,475.00 (Baht) 3,650.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D50xH50 ซม. 98 ลิตร (GC123-LF101027)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
6,225.00 (Baht) 4,150.00 (Baht)

หม้อสตูว์สแตนเลสพร้อมฝาปิดแขวนได้บนตัวหม้อ D60xH60 ซม. 169.6 ลิตร (GC123-LF101029)

เหมาะสำหรับเคี่ยวน้ำสต็อกและน้ำซุปผลิตจากสแตนเลสทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยในการปรุงอาหาร สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
10,650.00 (Baht) 7,100.00 (Baht)