ภาชนะบรรจุ

View as Grid List
Sort by
Display per page

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 10L L28.5xW28.5xH20.7 ซม. (GC086-2225-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
880.00 (Baht) 600.00 (Baht)

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 15L L28.5xW28.5xH31.9 ซม. (GC086-2226-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
1,230.00 (Baht) 840.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 18 ลิตร D31.5xH38 cm. - (GC226-8660)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
2,590.00 (Baht) 1,420.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 15 ลิตร D31.5xH30.5 cm. (GC226-8661)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
1,100.00 (Baht) 660.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 10 ลิตร D31.5xH21 cm. (GC226-8662)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
950.00 (Baht) 570.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 7.5 ลิตร D22.5xH28 cm. (GC226-8663)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
600.00 (Baht) 360.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 6 ลิตร D22.5xH20.2 cm. (GC226-8664)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
480.00 (Baht) 290.00 (Baht)

โถใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต 4 ลิตร D22.5xH20.2 cm. D18.5xH21.5 cm. (GC226-8665)

สวย ใส เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุผัก ผลไม้ ส่วนประกอบอาหารต่างๆ
330.00 (Baht) 200.00 (Baht)

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 12L L25.6xW31xH21 cm. (GC226-8638-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
930.00 (Baht) 650.00 (Baht)

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 7L L21.5xW21.5xH23 cm. (GC086-2224-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
600.00 (Baht) 410.00 (Baht)

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 5.5L L21.5xW21.5xH18.5 cm. (GC086-2223-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
500.00 (Baht) 340.00 (Baht)

กล่องถนอมอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 3.5L L8.3xW18.3xH18.4 cm. (GC086-2222-BLUE-LID)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
445.00 (Baht) 300.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30L L66.0xW45.7xH15 cm. (GC086-2246+GC086-2123)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
1,500.00 (Baht) 750.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 45L L66.0xW45.7xH23 cm. (GC086-2247+GC086-2123)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
1,900.00 (Baht) 950.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 65L L66.0xW45.7xH31 cm. (GC086-2248+GC086-2123)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
2,300.00 (Baht) 1,150.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 81L พร้อมฝา L66.0xW45.7xH38.1 cm. (GC086-2249+GC086-213)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
2,950.00 (Baht) 1,650.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 62.5L L66xW45.5xH31.5 cm. (GC226-8339)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
2,820.00 (Baht) 1,690.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 47L L66xW45.5xH24 cm. (GC226-8340)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
2,420.00 (Baht) 1,450.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 32 ลิตร L66xW45.5xH16 ซม. (GC226-8341)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
1,700.00 (Baht) 1,080.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12L L45.6xW30.2xH15 cm. พร้อมฝา (GC086-2240+GC086-2113)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
880.00 (Baht) 420.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 18L L45.6xW30.2xH23 cm. พร้อมฝา (GC086-2241+GC086-2113)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
900.00 (Baht) 450.00 (Baht)

กล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 13L L45.5xW30xH15 cm. (GC226-8346)

กล่องโพลีคาร์บอเนตใส ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ช่วยทำให้อาหารสดและจัดเก็บเป็นระเบียบ
870.00 (Baht) 580.00 (Baht)

ฝากล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า L66xW45.5xH3 cm. (GC226-8343)

ฝากล่องโพลีคาร์บอเนต ทนต่อการใช้งาน กลิ่น และรอยเปื้อน
1,000.00 (Baht) 600.00 (Baht)

ฝากล่องบรรจุอาหารโพลีคาร์บอเนต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า L45.5xW30xH15 cm. (GC226-8348)

ฝากล่องโพลีคาร์บอเนต ทนต่อการใช้งาน กลิ่น และรอยเปื้อน
550.00 (Baht) 330.00 (Baht)

ฐานวางอ่างอุ่นอาหารโพลีคาร์บอเนต, สีดำ L57.2xW37xH16.9 cm. (GC226-8643-BLACK)

ถาดโพลีคาร์บอเนตขนาดใหญ่ใช้สำหรับวางถาดขนาดต่างๆ ทนทาน น้ำหนักเบา จัดวางง่าย
1,300.00 (Baht) 780.00 (Baht)

ถาดใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต, สีใส L48xW33.5xH8 cm. (GC226-8465)

ถาดโพลีคาร์บอเนตใสใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ทนทาน น้ำหนักเบา
630.00 (Baht) 380.00 (Baht)

ถาดใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต, สีใส L30.5xW24xH5.5 cm. (GC226-8469)

ถาดโพลีคาร์บอเนตใสใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ทนทาน น้ำหนักเบา
230.00 (Baht) 140.00 (Baht)

ถาดใส่อาหารโพลีคาร์บอเนต, สีใส L49.5xW39.5xH5 cm. (GC226-8471)

ถาดโพลีคาร์บอเนตใสใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ ทนทาน น้ำหนักเบา
720.00 (Baht) 430.00 (Baht)