พิมพ์ตัดแป้ง

View as Grid List
Sort by
Display per page

พิมพ์เค้กวงกลมสแตนเลส 6 นิ้ว (GC280-8077-2)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กวงกลมสแตนเลส 8 นิ้ว (GC280-8078-2)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กวงกลมสแตนเลส 10 นิ้ว (GC280-8079-2)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมสแตนเลส 6 นิ้ว (GC280-8077-3)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมสแตนเลส 8 นิ้ว (GC280-8078-3)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมสแตนเลส 10 นิ้ว (GC280-8079-3)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กรูปสะพานโค้ง 6 นิ้ว (GC280-8077-10)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กรูปสะพานโค้ง 8 นิ้ว (GC280-8078-10)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กรูปสะพานโค้ง 10 นิ้ว (GC280-8079-10)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสามเหลี่ยม 6 นิ้ว (GC280-8077-9)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสามเหลี่ยม 8 นิ้ว (GC280-8078-9)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กสามเหลี่ยม 10 นิ้ว (GC280-8079-9)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหยดน้ำ 6 นิ้ว (GC280-8077-11)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหยดน้ำ 8 นิ้ว (GC280-8078-11)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหยดน้ำ 10 นิ้ว (GC280-8079-11)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหกเหลี่ยม 6 นิ้ว (GC280-8077-6)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหกเหลี่ยม 8 นิ้ว (GC280-8078-6)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กหกเหลี่ยม 10 นิ้ว (GC280-8079-6)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กแปดเหลี่ยมสแตนเลส 6 นิ้ว (GC280-8077-7)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กแปดเหลี่ยมสแตนเลส 8 นิ้ว (GC280-8078-7)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กแปดเหลี่ยมสแตนเลส 10 นิ้ว (GC280-8079-7)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กวงรีสแตนเลส 6 นิ้ว (GC280-8077-5)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กวงรีสแตนเลส 8 นิ้ว (GC280-8078-5)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กวงรีสแตนเลส 10 นิ้ว (GC280-8079-5)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กดอกไม้สแตนเลส 6 นิ้ว (GC280-8077-4)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กดอกไม้สแตนเลส 8 นิ้ว (GC280-8078-4)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)

พิมพ์เค้กดอกไม้สแตนเลส 10 นิ้ว (GC280-8079-4)

พิมพ์กดแป้งเหมาะสำหรับใข้ในครัวร้านอาหารหรือโรงแรมคุณภาพดีเยี่ยม
490.00 (Baht) 290.00 (Baht)