ถาดอุ่นอาหาร

View as Grid List
Sort by
Display per page

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, 28 ลิตร L53xW32.5xH20 ซม. (GC123-LF101334)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
2,437.00 (Baht) 1,460.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, 22 ลิตร L53xW32.5xH15 ซม. (GC123-LF101335)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,550.00 (Baht) 930.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, 15 ลิตร L53xW32.5xH10 ซม. (GC123-LF101336)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,373.00 (Baht) 820.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลส 304 ขนาด 1/1, 10 ลิตร L53xW32.5xH6.5 ซม. (GC138-13117A)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,470.00 (Baht) 850.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, 10 ลิตร L53xW32.5xH6.5 ซม. (GC123-LF101337)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
997.00 (Baht) 600.00 (Baht)

ถาดสะเด็ดน้ำมัน L46xW32xH6.8 ซม. (GC123-LT2717)

เหมาะสำหรับใส่อาหารเพื่อสะเด็ดน้ำมันหรือน้ำ
1,270.00 (Baht) 980.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด L48xW33.5xH8 ซม. (GC123-LF101431)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,120.00 (Baht) 860.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, L53xW32.5xH4 ซม. (GC123-LF101338)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
753.00 (Baht) 450.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลส 304 ขนาด 1/1, L53xW32.5xH2 ซม. (GC138-13113A)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,230.00 (Baht) 750.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1, L53xW32.5xH2 ซม. (GC123-LF101339)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
665.00 (Baht) 400.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1 มี 2 ช่อง 15 ลิตร L53xW32.5xH10 ซม. (GC123-LF101333)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,595.00 (Baht) 960.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1 มี 2 ช่อง 10ลิตร L53xW32.5xH6.5 ซม. (GC123-LF101332)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,107.00 (Baht) 660.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1 28 ลิตร L53xW32.5 ซม. (GC123-LF101334-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/1
665.00 (Baht) 400.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2, 13 ลิตร L32xW26.5xH20 ซม. (GC123-LF101340)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,528.00 (Baht) 920.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2, 10 ลิตร L32xW26.5xH15 ซม. (GC123-LF101341)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,152.00 (Baht) 690.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2, 6 ลิตร L32xW26.5xH10 ซม. (GC123-LF101342)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
863.00 (Baht) 520.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลส 304 ขนาด 1/2, 4 ลิตร L32xW26.5xH6.5 ซม. 0.8 มม. (GC123-LF101343-1)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
665.00 (Baht) 400.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2, L32xW26.5xH4 ซม. (GC123-LF101344)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
553.00 (Baht) 330.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2, L32xW26.5xH2 ซม. (GC123-LF101345)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
443.00 (Baht) 270.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2 L32xW26.5 ซม. (GC123-LF101340-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/2
443.00 (Baht) 270.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3, 8 ลิตร L32.5xW17.6xH20 ซม. (GC123-LF101346)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,107.00 (Baht) 660.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3, 6 ลิตร L32.5xW17.6xH15 ซม. (GC123-LF101347)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
887.00 (Baht) 530.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3, 4 ลิตร L32.5xW17.6xH10 ซม. (GC123-LF101348)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
687.00 (Baht) 410.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3, 3 ลิตร L32.5xW17.6xH6.5 ซม. (GC123-LF101349)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
553.00 (Baht) 330.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3, L32.5xW17.6 ซม. (GC123-LF101346-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/3
377.00 (Baht) 230.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/4, 5 ลิตร L26.5xW16.2xH15 ซม. (GC123-LF101350)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
797.00 (Baht) 480.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/4, 3 ลิตร L26.5xW16.2xH10 ซม. (GC123-LF101351)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
665.00 (Baht) 400.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/4, 2 ลิตร L26.5xW16.2xH6.5 ซม. (GC123-LF101352)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
510.00 (Baht) 310.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/4 L26.5xW16.2 ซม. (GC123-LF101350-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/4
265.00 (Baht) 160.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/6, 2.5 ลิตร L17.6xW16.4xH15 ซม. (GC123-LF101353)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
620.00 (Baht) 370.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/6, 2 ลิตร L17.6xW16.4xH10 ซม. (GC123-LF101354)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
487.00 (Baht) 290.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/6, 1 ลิตร L17.6xW16.4xH6.5 ซม. (GC123-LF101355)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
420.00 (Baht) 250.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/6 L17.6xW16.4 ซม. (GC123-LF101353-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/6
222.00 (Baht) 130.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/9, 1 ลิตร L17.6xW11xH10 ซม. (GC123-LF101356)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
420.00 (Baht) 250.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/9, 0.6 ลิตร L17.6xW11xH6.5 ซม. (GC123-LF101357)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
332.00 (Baht) 200.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/9 L17.6xW11 ซม. (GC123-LF101356-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 1/9
177.00 (Baht) 110.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3, 14 ลิตร L35.4xW32.5xH15 ซม. (GC123-LF101358)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,728.00 (Baht) 1,040.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3, 9 ลิตร L35.4xW32.5xH10 ซม. (GC123-LF101359)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
1,285.00 (Baht) 770.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3, 6 ลิตร L35.4xW32.5xH6.5 ซม. (GC123-LF101360)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
887.00 (Baht) 530.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3, L35.4xW32.5xH4 ซม. (GC123-LF101361)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
797.00 (Baht) 480.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3, L35.4xW32.5xH2 ซม. (GC123-LF101362)

เหมาะสำหรับใส่อาหารของหวานหรือไอศครีม สามารถเคลื่อนย้ายอาหารได้ง่ายหรือจัดวางในบุฟเฟ่ต์
732.00 (Baht) 440.00 (Baht)

ฝาอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3 L35.4xW32.5 ซม. (GC123-LF101358-1)

เหมาะสำหรับปิดอ่างอุ่นอาหารสแตนเลสขนาด 2/3
465.00 (Baht) 280.00 (Baht)

อ่างอุ่นอาหารสแตนเลสแบบมีรูขนาด 1/1, 10 ลิตร L53xW32.5xH6.5 ซม. (GC123-LF101329-LARGE-DRAIN)

เหมาะสำหรับใส่ปรุงอาหารเพื่อสะเด็ดน้ำออก
1,107.00 (Baht) 660.00 (Baht)