ชั้นต่อแร็คใส่แก้ว 36 ช่อง L50xW50xH4.5 cm., ขนาดช่อง:7.5x7.5 cm. สีเบจ (GC226-JB-362)

ชั้นต่อแร็คใส่แก้ว 36 ช่อง มีขากั้น 4 ด้าน
ผลิตโดย: JB
450.00 (Baht)
300.00 (Baht)
  • ชั้นต่อแร็คใส่แก้ว
  • วัสดุ: พอลิโพรไพลีน
  • สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้
  • ได้รับการรับรองจาก NSF
สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน

แร็คใส่แก้ว 36 ช่อง L50xW50xH10 cm., ขนาดช่อง:7.5x7.5 cm. สีเบจ (GC226-JB-36)

แร็คใส่แก้ว 36 ช่อง มีขากั้นและที่จับ 4 ด้าน
830.00 (Baht) 550.00 (Baht)

แร็คมีหมุดใส่จาน, คว่ำจาน 64 ช่อง L50xW50xH10 cm., สีเบจ (GC226-JB-64B)

ตะกร้ามีหมุดใส่จาน, คว่ำจาน 64 ช่อง มีขากั้นและที่จับ 4 ด้าน
750.00 (Baht) 450.00 (Baht)

ชั้นต่อแร็คใส่แก้ว 49 ช่อง L50xW50xH5 cm., ขนาดช่อง: 6.5x6.5 cm. สีเบจ (GC226-JB-492)

ชั้นต่อแร็คใส่แก้ว 49 ช่อง มีขากั้น 4 ด้าน
500.00 (Baht) 300.00 (Baht)