ชุดใส่เครื่องปรุง

View as Grid List
Sort by
Display per page

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีแดงมี 3 หัวจ่าย 36 oz. (GC086-1044-3-RED)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
83.00 (Baht) 45.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีขาวมี 3 หัวจ่าย 36 oz. (GC086-1044-3-WHITE)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
83.00 (Baht) 45.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีเหลืองมี 3 หัวจ่าย 36 oz. (GC086-1044-3-YELLOW)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
83.00 (Baht) 45.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีแดง D7.4xH22.3 cm. 700ml or 24 oz. (GC086-A-1003-RED)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 33.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีขาว D7.4xH22.3 cm. 18 oz. (GC086-A-1003-WHITE)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 33.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีเหลือง D7.4xH22.3 cm. 18 oz. (GC086-A-1003-YELLOW)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 33.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีแดง D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-RED)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 38.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีขาว D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-WHITE)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 38.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกสีเหลือง D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-YELLOW)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 38.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกแบบมีจุกปิดสีแดง D7.4xH22.3 cm. 18 oz. (GC086-A-1003-1-RED)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 35.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกแบบมีจุกปิดสีเหลือง D7.4xH22.3 cm. 18 oz. (GC086-A-1003-1-YELLOW)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 35.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกแบบมีจุกปิดสีแดง D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-1-RED)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 40.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกแบบมีจุกปิดสีขาว D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-1-WHITE)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 40.00 (Baht)

ขวดใส่ซอสพลาสติกแบบมีจุกปิดสีเหลือง D8.4xH24.3 cm. 24 oz. (GC086-A-1004-1-YELLOW)

ใช้แบ่งน้ำซอสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เวลาใช้ก็สะดวกง่ายต่อการทำความสะอาด
67.00 (Baht) 40.00 (Baht)